کد خبر: ۱۸۰۳
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹
خصوصی سازی دچار آفت مهندسی اضطرار است.
ققنوس های فرصت طلب از خاکستر بر جا مانده از آتشی که بر جان کارخانه‌های بی زبان انداخته‌اند، قهرمانانه! سربلند کرده و متولیان امر هم فریاد توجیه شان به آسمان بلند است! مدیران جوان را فرصت دهید و بیش از این سرمایه‌های ملی را به تاراج ندهید.