کد خبر: ۱۸۰۴
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۲
مدیریت و راهبری صداوسیما در فتنه 88 را جزو افتخارات خود می‌دانم. مدیریتی شجاعانه و بدون اشتباه راهبردی.
 
 همانطور که پخش تصاویر عصر عاشورا و پاره کردن عکس امام به دستور من بود، پخش مستند کهریزک و تخلفاتی که در آنجا شده بود را هم من دستور دادم. برای این کارها از کسی اجازه نمی‌گرفتم.