کد خبر: ۱۸۰۸
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷
در اقتصاد، در مقام حرف و شعار، آخر سوسیالیسم هستیم و در مقام عمل و اقدام گرفتار کاپیتالیسم افسار گسیخته، آن هم از جنس دلالی شده ایم. از حداقل مواهب سوسیالیسم و کاپیتالیسم هم اجمالاً بی بهره ایم! شکل گیری طبقات مقفل هم، جدی ترین خطر جامعه است. تنها ره رهایی، توزیع عادلانه ثروت است.