کد خبر: ۱۸۲۹
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۶
مناظره های انتخاباتی تاثیر اصحاب قدرت و ثروت را به حداقل رساند | نشست دانشجویی - مشهد - مرداد 98