کد خبر: ۱۸۴۴
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۵
با پدیده ای به نام خواص جدید روبرو هستیم.
این ها ثمره ی جریان مبارک رویش ها هستند.
باید قدرشان را بدانیم و با جدیت از انحراف آنان جلوگیری کنیم.
تجربه ی تلخ خواص در ۸۸ نباید تکرار شود.