کد خبر: ۱۸۵۱
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۸
هرچه نطق رئیس جمهور در سازمان ملل مستدل و عزتمندانه بود، انتشار عکس های غیر دیپلماتیک و مغایر با شأن ایشان از جمله با بوریس جانسون، غیر قابل پذیرش بود. آیا ایشان متوجه اهمیت تصویرسازی و قدرت تفسیر و تحلیل فرامتنی آن در دنیای رسانه ای امروز هستند؟