کد خبر: ۱۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳
در محل کارخانه ی "به زور تعطیل شده!" کنتورسازی ایران در قزوین، با کارگران زحمتکش و نجیب گفت و گو کردم. در حالی که همه شرایط برای تولید آماده است و مردم هم مدت ها در نوبت دریافت کنتور هستند، این خصوصی سازی لعنتی، حسابی وبال گردن شده است.