کد خبر: ۱۸۵۷
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۳


پس از پست قبلی ام در مورد بلوار کشاورز و انتقاد از وضعیت لجن زار زباله ها در نهر میان بلوار، ظاهراً رسیدگی خوبی به این محل شده است.

امروز که در هوای لطیف بارانی، فاصله منزل تا محل کار را پیاده میرفتم واقعاً از قدم زدن در کنار این نهر لذت بردم.

فعلا و موقتاً از شهردار محترم تشکر می‌کنیم! تا ببینیم این توجه و رسیدگی تداوم پیدا می‌کند یا نه؟