کد خبر: ۱۸۶۶
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۹
در شرایطی که رهبر انقلاب ، مکررا بر راهبرد "حمایت از سرمایه گذاری" ، به ویژه از سوی خارجی ها و حتی امریکایی ها، پافشاری می کنند، عملکرد خصوصی سازی در کشور، از راهبرد "نابودی سرمایه گذاری های موجود" تبعیت می کند! کنتورسازی ایران