کد خبر: ۱۸۶۹
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۷
سلاح کار آمد روحانی در رقابت های سیاسی، دوقطبی سازی است. اصولگرایان بیشتر از اصلاح طلبان، جاده صاف کن این سیاست بوده و هستند! هر چند که این سیاست نخ نما در انتهای دوره تماشاگر زیادی ندارد. آنچه که از روحانی به یاد می ماند، کارنامه او در رسیدگی به نیازهای اساسی و اولیه مردم است.