کد خبر: ۱۸۷۰
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۹
من هم معتقدم مجلس اول، استثنایی و غیر قابل تکرار است. از اعتبار نامه هایی که رد شد و معدود افراد ناموجهی که وارد شدند بگذریم، اساس ورود چهره‌های بزرگ و شایسته، اصرار و پافشاری مردم و جبهه انقلاب به آنان بود، نه دوقطبی سازی، هزینه‌های گزاف، اتهام به رقیب، خرید رای و قول سازش با آمریکا!