کد خبر: ۱۹۰۵
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۹
سقوط هواپیمای C-130 و شهادت ده ها خبرنگار خیلی دردناک بود. ولی مأموریت آنان را دیگران ادامه دادند. روحشان شاد