کد خبر: ۱۹۴۸
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۱


در اجتماع بزرگ مردم #تبریز گفتم، مرزبندی با نیروهای وفادار به نظام، به هر بهانه که باشد بد و نامقبول است. کسانی که به سربلندی #ایران و ایرانی می‌اندیشند همواره در دایره خودی ها هستند.