کد خبر: ۱۹۴۹
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۸
کسی تصور نمی‌کرد که در سال ۹۸ موضوع #رزمنده_بدون_مرز تا این حد قابل طرح و پذیرش باشد. در گذشته این نماد این فضیلت #چه‌گوارا ی آرژانتینی بود که امروز #حاج_قاسم ما فرسنگ‌ها جلوتر، پرچم آن را برافراشته است. این یک تعصب ایرانی نیست واقعیت دنیای امروز است.