کد خبر: ۱۹۶۰
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴
مخاطب قرار دادن ملت ایران توسط امریکا | همدان - 22 بهمن 98