کد خبر: ۱۹۶۱
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
انقلاب متعلق به همه است | همدان - بهمن 98