کد خبر: ۱۹۷۲
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۴۳
دیروز، ناهار، مهمان آقای سرافراز بودم. چند ماه قبل هم ایشان مهمان من بود. درد دل هایش را شنیدم. با پیشنهاد یک جلسه با برخی دوستان مشترک برای رفع سوتفاهم ها موافق بود. در غیاب "آدم بزرگ" هائی که بتوانند مشکلات داخل خانواده را حل کنند، نیاز به هیئت منصفه نیروهای انقلاب داریم.