کد خبر: ۱۹۸۴
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۲
اولویت اول انتخابات، مشارکت حداکثری است. فهرست های پیشنهادی جریان‌های سیاسی در همین راستا بازیگری می کند، اما "وحی منزل" نیست. انتخاب افراد شجاع، کارشناس و مستقل از #اصحاب_ثروت_و_قدرت از میان فهرست ها و یا نامزدهای مستقل، مسیر شایسته‌ای برای تشکیل مجلس قوی شفاف و ضد فساد است.