کد خبر: ۱۹۸۷
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
امشب در اجتماع بزرگ نیروهای انقلاب در اصفهان گفتم: مجلس آینده، باید مجلس مکتب سلیمانی باشد. شجاع، عقلانی و تصمیم گیر! مردم و رهبری، مجلس "آتش به اختیار" می خواهند نه "آقا اجازه"! مجلس "وکیل الدوله" در راس امور نیست.