کد خبر: ۱۹۹۴
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
کردستان زمینه های کاری بسیاری دارد | سنندج - 27 بهمن 98