کد خبر: ۱۹۹۷
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
مجلس جدید، هنوز تشکیل نشده، اختلاف افکنی ها آغاز شده است. پیشنهاد می کنم، فراکسیون اکثریت، در فرصت مناسب تشکیل جلسه داده و با انتخاب هیئت رئیسه و پایان دادن به یارکشی های درون جبهه ای، خدمتگزاری به مردم را آغاز کنند.