کد خبر: ۱۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶
کرونا کمک‌مان کرد تا قدر دلخوشی هایمان را بدانیم. تازه فهمیدیم که چقدر به ارتباط با یکدیگر نیازمندیم. حتی آنهایی که خیلی دوستشان نداریم ولی به آنان عادت کرده بودیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک علی و علی والدی ... خدایا! حال قبلیمان را برگردان که قدرش را ندانستیم.