کد خبر: ۲۰۲۴
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳
از مزایای خانه نشینی، همدردی با خانه‌نشین هاست. به جای گیر دادن دائم به اهل خانه، منشاء چند اقدام مثبت و پایدار برای آنان باشیم. کاری کنیم که خاطره شیرین این ایام تا آخر عمر برای خانواده باقی بماند. البته خودم هنوز هیچ غلطی نکرده ام. تازه شدم مثل آمریکا!