کد خبر: ۲۰۴۲
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰

 نگاه آسیب شناسانه و علاجویانه به آسیب‌های اجتماعی از وظایف رسانه ملی است. نکات مثبت مجموعه پایتخت۶را با عینک بدبینی به نکات منفی تبدیل نکنیم. طرح برخی انتقادات بجا نباید باعث تخطئه این مجموعه مفرح و ارزشمند شود. ۱۰سال است که ایرانیان با پایتخت زندگی می کنند.