کد خبر: ۲۰۵۰
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۹
#جهش_تولید زمانی است که کارخانجات دولتی، حاکمیتی و عمومی آمار دقیق محصول، قیمت تمام شده، فروش و سود حاصله را در اتاق شیشه ای قرار دهند. فروش زمین و دارائی های کارخانجات، رونق تولید نیست. برای تولید کف بزنیم نه تعدیل کارگران و سود موهومی روی کاغذ و پاداش اعضای هیئت مدیره!