کد خبر: ۲۰۵۶
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۰
چند تا لیمو ترش خواستم بخرم. دیدم کیلویی ۴۷ هزار و دویست تومانه! منصرف شدم! به فروشنده گفتم حرومه! ولی اینها که در مصاحبه ها می گویند احتکار چی ها را گرفتن و لیمو هم ۱۵ هزار تومان شده. می‌گوید: حاجی مصاحبه را ولش! لیموها کجان؟! واقعا لیمو ها کجاس؟!
Click here to view the official Twitter page of Engineer Zarghami