کد خبر: ۲۰۶۵
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۲
"استقلال فکری" پیش نیاز "استقلال سیاسی" است. نقد رفتار "چهره‌ها" و "شهره‌ها"، بدون نگرانی از عقبه های حکومتی و رسانه‌ای آنان در فضای مجازی دستاورد بی بدیل عصر ماست. افکار عمومی، موثرترین بازدارنده کژی ها و رفتارهای ناصواب است.