کد خبر: ۲۰۶۷
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲
مجلس جدید دو وظیفه مهم دارد. اول نظارت هوشمندانه بر تصمیمات قابل تأمل دولت در مسائل اقتصادی، با هدف جلوگیری از تحویل زمین سوخته، دوم تهیه فهرستی از اولویت‌های معیشتی مردم و ارائه راه حل های پیشنهادی برای دولت 1400