کد خبر: ۲۱۴۸
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۱
روحانی برای تماس با وزرای خود پروتکل دارد! در جلسات سلام هم نمی کند!