کد خبر: ۲۱۹۲
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۴
رئیس‌جمهور آقایِ مردم نیست؛ نماینده جمهور است و پرده‌نشینی و دوری‌گزینی ممنوع است. حتی اگر کرونا بگیرد؛ همچون مقامات هم‌عرض‌اش باید به میان مردم برود. همتایانش درسایر بلاد به میان مردم رفتند و کرونا هم گرفتند. منزه طلبی پاشنه آشیل است؛ یادتان است سال۹۱ خودتان گفتید.