کد خبر: ۲۱۹۳
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۸
ظرفیت کارخانجات روغن‌کشی ما۶میلیون تن و مصرف کشور در سال ۲.۵میلیون تن است. چه دستهایی در کار است که روغن و کنجاله آماده وارد شود و بسیاری از کارخانجات تعطیل و کارگران بیکار شوند. چرا سیاست حمایتی از کشت دانه های روغنی با هدف کاهش واردات آن در اولویت قرار نمی گیرد؟