کد خبر: ۲۱۹۴
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۰
پاسخ های ساختاری به سوالات محتوایی همیشه قانع‌کننده نیست. عدم حضوررئیس جمهور در برخی جلسات مهم به بهانه مصوبه ستاد کرونا ،جایگاه مردمی او را در مقایسه با روسای جمهور دنیا بشدت به چالش کشیده است. چند اقدام نمادین برای ایشان ضروری است. قبض و بسط مصوبات ستاد کرونا را هم دیده ایم!