کد خبر: ۲۲۵۴
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۴
شرکت های دولتی، برای پرداخت "مالیات" گزارش "ضرر و زیان" می‌دهند ولی برای پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، بر اساس "سود بالا" عمل می‌کنند! دولت آینده باید زیر میز این بازی بزند! بودجه عمومی: ۸۴۱ همت ، بودجه شرکتها: ۱۵۴۰ همت