کد خبر: ۲۲۵۸
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۱
وقتی پس از حوادث عصر عاشورای ۸۸ و در پاسخ به افکار عمومی مشغول طراحی مراسم ۸ و ۹ دی ، با همکاری مسئولان شورای هماهنگی ت.ا. بودم ، هرگز فکر نمی کردم که ابعاد آن تا این حد گسترده شود. با حضور ملت،از "جمهوریت" نظام دفاع و با تبعیت از رهبری از طوفان فتنه عبور کردیم.