کد خبر: ۲۲۷۲
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳در نماز جماعت توصیه به رعایت "اضعف مامومین" شده است.
یعنی امام جماعت باید در خواندن نماز، ناتوان ترین افراد حاضر در جماعت را در نظر گرفته و مراعات حال آنان را بکند.
این موضوع در مدیریت کشور و قوانین و مقررات حاکم بر مناسبات مردم اهمیت بیشتری دارد.
متاسفانه برخی مسئولین در زندگی فردی شان، دین حداقلی دارند ولی برای مردم معتقد به دین حداکثری و سخت‌گیری بالا هستند.
این رویکرد، نه عقلانی است و نه حاکمیتی و نه توصیه دین و شرع الهی!