کد خبر: ۲۲۸۰
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
جریانهای خودبرتربین سیاسی، اکثریت مردم را قشر خاکستری می‌دانند و خودشان را قشر سفید و قبه نور! آنان غافل از "سیاهی" های خودشان، به دنبال "سپید" کردن دیگرانند. خود را خاکستری بدانیم و به آن افتخار کنیم.