کد خبر: ۲۲۸۹
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۸


برخی، در اوج جنگ به دنبال ثروت اندوزی بودند. اینها هر وقت می گویند اسلام در خطر است، یعنی به دنبال قرارداد جدید هستند.
 در سالهای اخیر اصحاب ثروت و اصحاب قدرت همدیگر را پیدا کرده اند.
 کلاف سردرگمی شده است.