کد خبر: ۲۲۹۳
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۷
امروز طرح "شفافیت آرای نمایندگان" به تصویب مجلس نرسید. هرچند ادله‌ی مخالفین این طرح به نوبه خود قابل توجه و مسموع است ، ولی آثار زیانبار عدم تصویب آن به مراتب بیشتر خواهد بود. در دنیای شیشه‌ای امروز چیزی مخفی نمی ماند، به استقبال شفافیت برویم.