کد خبر: ۲۳۰۸
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۷
گروه با مشارکت حداکثری ، که مورد سفارش رهبر انقلاب است، مخالف‌اند. گروه اول، کسانی که پیروزی در انتخابات با رویکرد کشف رئیس جمهور جمهور! را در گرو مشارکت حداقلی می‌دانند و گروه دوم،کسانی که به دنبال مشروعیت زدایی از کل انقلاب هستند. هر ۲ جریان در عمل به وحدت می‌رسد.