کد خبر: ۲۳۱۱
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۰
در شرایط تحریم، اقدام به سوخت بری برخی اهالی، به عنوان تنها راه معاش را با رویکرد فرصت سازی بررسی و تصمیم گیری کنید. نگاه تهدید محور مشکل هیچکس را حل نخواهد کرد.

بین مردم نیازمند و برخی فرصت‌طلبان مرزبندی کنید.