کد خبر: ۲۳۲۷
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۶

در نظام مدیریت کشور، "راز بقاء" در سکوت و همراهی است.
"راز رشد" در تئوریزه کردن منویات اصحاب قدرت و "راز حذف" در مشاوره صادقانه و کارشناسانه!
دولت آینده باید زیر میز این بازی بزند.