کد خبر: ۲۵۶۵
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷
پس از جلسات متعدد حاکمیتی و کارشناسی، با برگزاری جلسه ی امروز من با وزرای محترم امور خارجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صدور ویزای گردشگری از سرگرفته می شود.

آئین نامه این موضوع با رعایت دقیق پروتکل ها توسط وزارتخانه ما نوشته شد و با جوانب ایمنی بالا اجرا خواهد شد.
در ماه گذشته با پیگیری وزارتخانه و هماهنگی خوب ستاد کرونا و شخص آقای دکتر عین الهی به طور ویژه واکسیناسیون عوامل گردشگری در دستور قرار گرفت .
من از همه همکاران خودم و صنوف درگیر با گردشگری خارجی تقاضا می کنم، با همه وجود و جدیت بر اجرای دقیق پروتکل ها مراقب کنند و اجازه هیچ گونه بی احتیاطی و غفلت از این موضوع را ندهند.
ما قطب گردشگری جهانی هستیم . متاسفانه علیرغم مزیت های ویژه تاریخی، طیبعی، زیارتی، سلامت آموزشی و سایر جاذبه ها هرگز در مقام درخور در سطح جهانی نبوده ایم و بیماری کرونا هم در طول این مدت مزید بر علت شد.