کد خبر: ۲۵۹۲
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۳
25 آبان 1400 - همایش سراسری مدیران


دوران تحول در وزارت خانه آغاز شدهاست. تحول دراندیشه و نگاه و تحول در روش های اقدام.
خط قرمز های موهومی و ساختگی برداشته خواهد شد.
مدیران خلاق و شجاع می خواهیم.
دوران روش های محافظه کارانه ، استاتیک و بی خاصیت تمام شده است.