کد خبر: ۲۵۹۵
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۳
25 آبان 1400 - همایش سراسری مدیران


بازوی توانمند نظارتی ماموریت های وزارتخانه ی ما ، آحاد مردم در سراسر کشور هستند.
فضای مجازی بهترین فرصت برای مردم و همکاران ما جهت انتقال آسیب ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است.