کد خبر: ۲۵۹۶
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷
اتاق بازرگانی ایران - 30 آبان 1400


 زیر میز زدن را از وزارتخانه خودمان شروع کردیم.
چقدر خوبه که مسولین به جای حرف زدن ، فقط بنشینند و حرف کارشناسان و دلسوزان را گوش کنند.
حال گردشگری خوب نیست . بیماری است که در حال احتضار است و نیاز به شوک دارد.
این بیمار ، ارزش درمان دارد و اگر از روی تخت بلند شود، حال همه را خوب می کند.
((فقه گردشگری)) نیاز امروز ما نیست. مشکل ما تورم قوانین است. مشکل ، ناکارآمدی روش ها و رویه های مدیریتی است.