کد خبر: ۲۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۸
روز مهندس مبارک! با مهندسی کردن امور موافقم و منتقد نوع قلابی و سیاسی آن هستم. در مسائل اجتماعی "پل" و "ملات" می‌خواهیم، نه "شاقول" و "تراز" ! آداپتور می خواهیم، نه "گُوِه"!