کد خبر: ۲۶۸۹
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۷
سفرمازندران - 19 اسفند

به علت فشردگی سفر ، شرمنده مردم برخی مناطق غرب استان مازندران ، از جمله اشکور شدم.

اصرار داشتند به آنان قول آینده را بدهم.

قول دادم ناهار را در اشکور با آنان باشم.

به اشتباه ما را دولت تدبیر و امید گفتند ! همه چی قاطی شده!

تو یه رستوران ۳ تا دختر خانم گل جشن تولد گرفته بودند. تصادفی به پست آنان خوردیم و در شادی شان شریک شدیم.

متقاضی پارک ژوراسیک از دایناسور و پرندگان سخنگو می گفت. گیر کارش دایناسورهای نظام اداری ناکارآمد بود. راهنمائی شد.