کد خبر: ۷۳۵
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۱
از کمسیون محترم نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری می خواهم که در بررسی برنامه های ضبطی ، به ویژه مستند های آقایان نامزد ها سخت گیری نکنند .
با اجتهاد درست رسانه ای ، به روح قانون توجه فرمائید تا ظواهر خشک و دست و پا گیر آن !
فوائد و آثار مثبت این نگاه ، به مراتب بیشتر از آسیب های احتمالی است./ضرغامی