کد خبر: ۷۹۶
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۸
دانشجویان باید بتواند آرمانخواهی و اقتضائات حاکمیتی را با هم جمع کند.
برای رسیدن به قله باید به گونه ای حرکت کرد که همه پا به پای هم به هدف برسند.افزایش آگاهی ها به ویژه در حوزه معارف دینی و قرآنی و مطالعه آثار اندیشمندان اسلامی به ویژه شهید مطهری از بایسته های دانشجویان مسلمان و انقلابی است.