کد خبر: ۸۰۱
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱
جای همه شما در بوشهر خالی بود. گرمای مرداد ماه بوشهر برای علاقه مندانش لذت بخش است. اصل دعوت به خاطر روز خبرنگار بود ولی پنج سخنرانی متفاوت در نشست های مختلف داشتم و از نظرات شرکت کنندگان هم بهره بردم.

- سوغات من از بوشهر برداشت جدیدی بود که از مردم به ویژه جوانان اش پیدا کردم.
آنان در عین صراحت ، شجاعت ، صمیمیت و صداقت بسیار اخلاق‌مدار و با ادب هستند.
کاملاً بین حرف های جدی و مطایبات شیرین تمایز قائل اند و با شما همراهی و مفاهمه می‌کنند.

- جلسه مستقلی با جوانان جبهه انقلاب داشتم که اصرار و تمایل داشتند تا انتقادات و ارزیابی خود را مستقل از بزرگترها و شفاف و بی پرده روی میز بریزند!- چند ساعتی هم به بندر گناوه رفتنم و در بازار آن چرخ زدم و یک سونای طبیعی را تجربه کردم. خیلی خوب بود!

- برخی جوانان فروشنده پس از سلفی گرفتن گفتند خودشان کانال خبری دارند. با شصت هزار عضو ! (گناوه ۲۴)
بوشهری‌ها رسانه مجازی را خوب شناخته اند و از آن بهره می برند.

- با بچه های سپاه و ناوچه ذوالفقار هم یه دور زدیم. کارشون در خلیج فارس با آمریکایی‌ها عالی بود. حال همه را خوب کرد!- آخر سرهم با بسته های کوچک خرما و میگو بدرقه مان کردن.
متاسفانه میگو و ماهی دوست ندارم. این هم از بد اقبالی های من است.